Sagunt Film Office

  • Localitzacions per a ambientar una història en qualsevol època des de l’Antiguitat fins al s.XXI
  • Excel·lents accessos per carreteres, ferrocarril, i transport aeri: a 28 km de València.
  • En la costa mediterrània, mar i muntanya, amb un clima suau.
  • Ampli teixit cultural, sectors professionals i artístics amb experiència.
  • Administracions que entenen la dinàmica de filmació i un servei integral de film office.

Recursos

Localitzacions

Com filmar

El Camp de Morvedre és històricament un nus de comunicacions entre Aragó i el País Basc i el Mediterrani, alhora que situa en l’eix sud-nord que enllaça València, Catalunya, França. Aqueixos eixos històrics s’han traduït hui en autovies, línies de ferrocarril, un poderós pol industrial i un gran port comercial.

UN ENCREUAMENT DE CAMINS