Project Description

Carrer Casas de la Companyia, 1. 46520 *Port de Sagunt – València

Titularitat municipal

Permisos: 2 dies

Enregistrament: 24 hores

Localització

 Telèfon: +34 962 655 859

info@saguntofilmoffice.com

És un entramat de carrers alineats amb les primeres edificacions regulades de la Companyia Siderúrgica del Mediterrani, destinada a obrers i empleats. És un conjunt de 115 habitatges iguals de caràcter unifamiliar amb una superfície de 130 m², planta baixa i adossades les unes a les altres.

Es tracta d’un barri de caràcter singular en el vessant mediterrani que expressa el caràcter de factory  town amb el qual va nàixer el nucli urbà de Port de Sagunt.