Project Description

Av. d’Itȧlia, 1. 46529 Sagunt – València

Localización

Telèfon: +34 962 655 859

saguntofilmoffice@aytosagunto.es

Titularitat: Costas

Permisos: 21 dies

Enregistrament: 24 hores

El terme municipal de Sagunt compta amb 13 quilòmetres de costa i platges. La de *Almardà és una platja amb ocupació mitjana a l’estiu i nul·la la resta de l’any, solcada per bancs de dunes fixades amb vegetació de gran valor mediambiental. És una platja oberta de dos quilòmetres formada per arena fina i grava,apartada de nuclis urbans.