Project Description

46593 Algar de Palància, Valencia

Es tracta d’una infraestructura de defensa enfront d’avingudes d’aigua amb una cota de coronació de 217 m i una capacitat a NMN de 6 hm³.

Localització