Project Description

C/ del Castell, s/n 46500 Sagunt – València

Titularitat: Conselleria de Cultura

Permisos: 21 dies

Enregistrament: 24 hores

Localització

Telèfon: +34 962 655 859

saguntofilmoffice@aytosagunto.es

Amb una capacitat per a 4.000 espectadors aquest colós constitueix una de les joies més importants de la cultura romana a Espanya.

Va ser construït en el segle I d. C., en època de l’Emperador Tiberi. El pendent de la muntanya oferia un terreny perfecte per a la disposició de la graderia, és a dir, la Cávea. L’última graderia superior es troba a una altura de 105 metres sobre el nivell de la mar, i la graderia més baixa a uns 75 metres. L’escena tancaria amb el seu mur aquest conjunt, oferint una acústica envejable. Hi havia dues entrades principals, (AditusMaximi), una final de Carrer Antigons i una altra pel Card, la qual cosa ara és  Carrer  Vell del Castell.

Consta de dues parts diferenciades: la cávea o graderia, composta per tres ordres de graderies, de manera semicircular, i l’escena que s’alça fins a l’altura del pòrtic superior de la graderia. A partir de mediats del segle XX quan comença la consolidació del monument, que ha finalitzat amb l’execució del projecte de restauració i rehabilitació elaborat pels arquitectes Giorgio Grassi i Manuel  Portaceli, dut a terme per la Generalitat Valenciana. Aquest projecte intenta la rehabilitació integral de l’edifici, donar la imatge d’unitat de la graderia i cos escènic, així com possibilitar l’ús de l’edifici per a grans representacions escèniques. És la seu principal del festival Sagunt a Escena.