El conegut actor nord-americà Vin Diesel somiava amb poder filmar el seu Anníbal; un desig que fins i tot el va dur a visitar Sagunt en la primavera de 2005, si bé mai va aconseguir el finançament necessari i el seu ambiciós projecte va quedar entre els seus desitjos pendents i els de molts saguntins.

Aquestes van ser les seues paraules després de la visita al Castell de Sagunt:

“They say, timing is everything…

P.s. 219 BC… The Siege of Saguntum… one could almost feel the history, when sitting at these ancient walls. That beautiful and historic city in Spain, Sagunto…”

“Diuen que el temps ho és tot…

219 aC… El setge a Saguntum…, quasi es podia sentir la història, assegut en les seues antigues muralles. Aqueixa bella i històrica ciutat d’Espanya, Sagunt…”